Foto: Raivo Tasso

Uue organisatsiooni eesmärgiks on karusnaha kui taastuva loodusressursi mõistliku ja seadustega reguleeritud kasutamise propageerimine, sellealase info levitamine ning liikmesettevõtete huvide esindamine.

Eesti Karusnahaliidu juhatuse esimeheks valitud OÜ Lindante juhataja Tarmo Kattago: „Karusnahast rõivaid on Eestis toodetud sajandeid, esimesed kirjalikud andmed Tallinna köösnerite koondumisest tsunfti pärinevad 1397. aastast, kavatseme neid väärikaid traditsioone tänapäevasel moel jätkata. Vastloodud Karusnahaliit asub lisaks oma liikmete huvide esindamisele teavitama avalikkust karusnahavaldkonnas tegelikult toimuvast."

Karusnaha mõiste alla mahuvad nii kariloomade (nt lambad), spetsiaalselt aretatud farmiloomade kui ka ulukite nahad. Maapiirkondades on farmiloomade pidamine üheks alternatiiviks põllumajanduslikule tootmisele, lastud jahiloomade (rebased, kährikud), kelle arvukust tuleb ju niikuinii reguleerida, nahkade metsajätmine on aga ilmne raiskamine. Samuti on oluline märkida, et korralikud karusnahad on väga minev ekspordikaup, mida müüaksese karusnahaoksjonitel üle maailma (Helsingi, Kopenhaagen, Seattle, Hongkong, Peterburi jt).