Üldiselt pole Euroopa Liidus lubatud geneetiliselt muundatud organisme kasvatada. Erandiks on 59 geneetiliselt muundatud toiduainet, mille kasvatamine on põhimõtteliselt lubatud.

GMOde lubamise teema tõusetus selle aasta märtsis, kui tehti muudatus ELi seadustes. Kui siiani lubas või keelas teatud kultuuride kasvatamist Euroopa Liit ning selle täitmine oli kõikidele liikmetele kohustuslik, siis alates tänavusest aastast on võimalik liikmesriikidel ise keelata Euroopas lubatud GMOde kasvatamine oma territooriumil.

Avalehele
99 Kommentaari
Loe veel: