Taimekaitsevahendite laialdane kasutamine on põhjustanud putukate, lindude ning teiste organismide arvukuse ja mitmekesisuse vähenemist. Näiteks Saksamaal viimase kolmekümne aasta vältel tehtud seire tulemusena ilmnes putukate biomassi rohkem kui 70protsendine vähenemine.
Paljud teadusartiklite autorid on näidanud, et kehtiv pestitsiidide hindamise protseduur on aegunud, puudulik ja muutusi vajav, kuna see pole suutnud ära hoida seda, et ohutuks tunnistatud kemikaalid kahjustavad bioloogilist mitmekesisust.

Avalehele
6 Kommentaari
Loe veel: