Tänahommikuse seisuga on Tarvastu vallas asuv matmispaik vett täis valgunud. Erakogu

Viljandimaa veterinaarkeskuse juhataja Terje Oper ütles Maalehele, et savipinnasest tuleb ikka vesi välja ja kõikidest valikutest, mis välja pakuti, oli tegemist parima kohaga. "Hinnangu on andnud keskkonnaamet," lasusus ta.

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja Sulev Vare tõdes, et Pikru külas asuv matmiskoht on täiesti ohutu. "Valimisime välja kõige ohutuma koha, see paik on keskkonnakaitse mõttes täiesti ohutu," rääkis ta Maalehele. "Läheduses ei ole puurkaeve, elamuid ega tootmisi. Lisaks on ta suhteliselt lähedal nakatunud seafarmile. Ka pinnaveekogu on kaugemal kui pool kilomeetrit. Kartus on täiesti asjatu."

Kohalik elanik Kalev Kikas, kelle metsakinnistu asub asub matmiskohast 500 meetri kaugusel, ütles, et käis ise kohal pühapäeva õhtul. „Auk on sügav, 5-6 meetrit, põhjas oli natuke vett, aga see tekib nii sügava augu puhul alati, kui ei ole just täiesti liivane pinnas,“ kirjeldas ta.

Kikas ütles, et tema hinnangul on tegemist sobiva matmispaigaga, pinnas on seal tema selgitusel savine ning põhjas sinisavi.

„Kuhugi peab need sead ju matma ja see on üks parimaid kohti. See on minu kui vanema mehe subjektiivne hinnang,“ lausus Kikas.

Juba pärast kaevamist valgus matmispaika vesi.
Erakogu

Põllumajandmusministeerium kinnitas reedel, et kõigis maakondades tuleb tagada, et potentsiaalsed matmiskohad oleksid koostöös keskkonnaametiga välja valitud. „Kohalikul tasandil tuleb koostöös keskkonnaametnikega võimalikud matmispaigad veel kord üle vaadata,“ sõnas Kruuse. „Kui sigade Aafrika katk diagnoositakse suurfarmis ja põletamine ei ole loomade suure hulga tõttu võimalik, peab matmispaik olema valmis ning VTA-le antud kinnitus, et matmine on keskkonnale ohutu.“

Otsuse sigade kahjutustamise meetodi kohta teeb kohalik loomatauditõrje komisjon, kuhu kuuluvad nii Veterinaar- ja Toiduameti kui Keskkonnaameti esindajad. Kui loomad tuleb matta, peab olemas olema matmispaik, mis on saanud Keskkonnaametilt kinnituse põhja- ja pinnavee kaitstuse kohta. Korjuste matmine matmispaigas toimub Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all.

Sigade Aafrika katku tõttu hukatud sigade matmine on viimane lahendus.

Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima ettenähtud bioohutusmeetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee. Teavet taudikahtlusega loomade kohta saab edastada Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.