Selleks et mulda säästa, kasutavad põllumehed järjest rohkem otsekülvi ja miniharimist. Eestis haritakse minimeeritult üle poole ja otsekülviga kümnendik põldudest. Kuigi kündmine on klassikaline maaharimisviis, on traktorite ja atrade raskuse suurenedes tõusnud ka oht mulda kahjustada. Kui pidevalt igal aastal künda samas sügavuses, tekib künnikihi alla mullatihes, kus enam vesi ega toitained liikuma ei pääse.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: