Foto: Raivo Tasso

„Me peame kavandama uuringuid eelkõige selles suunas, kus on nende järele vajadus,“ kommenteeris konverentsi üks korraldajatest ja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor Ülle Jaakma.

„Kui teadlase tutvustavad teadustööde tulemusi ning tootjad annavad tagasisidet, tekib puutepunkt. Me võime praegu olla üsna uhked selle üle, et side sektori töötajatega on tugev, seda näitab ka eeloleva konverentsi osalejate arv.“

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi korraldatud konverentsil tuleb looma tervise valdkonna ettekannetes muuhulgas juttu loomade sigimisprobleemidest ning toiduvaldkonnas käsitletakse erinevaid toiduhügieeni- ja tehnoloogia aktuaalseid küsimusi. Pauside ajal on võimalik tutvuda posterettekannetega ja osalejatele jagatakse ka instituudi teadustööde kogumikud.

Äsja ilmunud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud Eesti taime- ja mullateaduste hindamise raportist selgus, et Eesti Maaülikool on teadlaste ja tootjate vahelise sideme loomisel Eesti edukaim ülikool.

Ülle Jaakma sõnul võib esile tõsta ka maaülikooli looma- ja toiduteadused, sest mitmed valdkonnad – näiteks piimakarjakasvatus – on Eesti Maaülikooli instituudis rakendusuuringutega kaetud.