Erakogu

Männi-võrgenditutlane on Prantsusmaal leviv invasiivne kahjur, mis takistab metsade kasvu ja võib neid lausa hävitada. Lisaks on putukas ohtlik ka inimestele ja koduloomadele. Kuigi selle kahjuri tõkestamiseks püütakse palju teha, on olemasolevad lahendused ohtlikud loodusele, mitteselektiivsed või raskesti kasutatavad.

M2i Life Sciences poolt välja töötatud uus tehnoloogia võimaldab toota kindlatele putukatele ja kahjuritele mõeldud feromoone, mis aitavad kaitsta põllukultuure ohtlikke kemikaale kasutamata. Feromoonide kasutamine on tõhus, keskkonnasõbralik ja selektiivne lahendus, mis ei tekita jääkprodukte, ei too kaasa eutrofeerumist või putukapoolset resistentsuse kujunemist. Samuti on see meetod ohutu selle kasutajatele ja piirkonnas elavatele inimestele.

Männi-võrgenditutlase leviku vastu arendatud meetod hõlmab tühjadesse värvikuulidesse feromoonigeeli lisamist. Kuulid tulistatakse seejärel puude latvadesse, kus tutlasi leidub. Värvikuulidest väljuv feromoon püsib puudes kuni neli kuud ja takistab isastel männi-võrgenditutlastel emastega paljunemist.

Prantsuse ettevõtte poolt välja töötatud bioloogiline taimekaitsevahend on hea näide sellest, et loodust inspiratsiooniallikana kasutades on võimalik leida varasemast keskkonnale sõbralikumaid ja inimesel ohutuid lahendusi ka kahjuritega võideldes.