Foto: Tiit Blaat
Nii Eesti Jahimeeste Selts kui erametsaliit on praegu maaomanikke üles kutsumas jahimeestega maade jahindusliku kasutamise lepinguid sõlmima ja ka ise selles initsiatiivi näitama.

Erametsaliit selgitab, et uue jahiseaduse kohaselt saab iga maaomanik oma kinnisasjal korraldada jahipidamist väike-
ulukitele ise. Jahiloa selleks peab ta küsima jahipiirkonna kasutajalt. Kui omanik on jahipidamise oma maal keelanud, siis ei ole tal ka endal võimalik seal jahti pidada.

Avalehele
4 Kommentaari