Foto: Ester Vaitmaa

Kogumik tähistab 30 aasta möödumist mahetootmise algusest Eestis. Praeguseks katab mahemaa juba pisut enam kui viiendikku meie põllumajandusmaast.

"Iga algus on raske, kuid alustajad alati südid," kirjutab kogumiku sissejuhatuseks Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi emeriitprofessor Anne Luik. "Käesolev teadusartiklite kogumik on alates 2012 aastast juba neljas, kus tutvustatakse aastatel 2017–2019 läbi viidud mahepõllumajanduse alaste uuringute tulemusi, näidates, et nendega on kaetud üksnes osa valdkondi. Tegijad vajavad aga laiemat pilti. Loodame selleks teadustegevuse edasist, senisest ulatuslikumat rahastamist."

Kogumikus on 26 eestikeelset lühiartiklit ning selle andis välja Eesti Maaülikooli Mahekeskus Euroopa Liidu toetusel.

Uue ning eelnevad kogumikud leiab Maaülikooli Mahekeskuse kodulehelt.