Viljapõld Foto: Andres Putting

Taimekasvatus on põllumajanduse kõige tähtsam valdkond, mis toodab toidu nii inimestele kui loomadele. Lisaks pakuvad ilusad teravilja-, rapsi-, herne- ja heinaseemnepõllud ka silmailu, muutes Eesti maastiku mitmekesisemaks ja värvirikkaks, “ rääkis MES-i juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Aunimetus antakse inimesele, kes on aasta jooksul saavutanud taimekasvatuses häid tulemusi. Võitja väljaselgitamisel arvestatakse tootmisnäitajaid, rakendatud agrotehnilisi võtteid, keskkonna- ja loodussõbralikkust taimekasvatusel, heakorda tootmisüksuses, ettevõtte arengut, jätkusuutlikkust, viljelusvõistlustel osalemist ja taimekasvatuse propageerimist. Konkursil loetakse taimedeks kultuure, mida koristatakse teraviljakombainiga.

Aunimetuse saaja selgitab välja seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad MESi juhatuse liige, MESi nõukogu liige, põllumajandusministeeriumi esindaja, viljelusvõistluste korraldaja esindaja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esindaja.

Kandidaate saavad esitada Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Viljeluspäevad MTÜ, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Seemneliit ja Põllumeeste ühistud. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. juuli. Eelvalikust edasi pääsenud kandidaate külastab hindamiskomisjon augustis.

Parima taimekasvataja tunnustuse annavad novembris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol üle MESi juhatuse ja põllumajandusministeeriumi esindaja.