Mullune sügis näitas, et kriisimeetmed on vajalikud. Lii Sammler

Kuigi praegu on suureks küsimärgiks, millal võiks Euroopa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform otsusteni jõuda, on parim aeg endalt küsida, milliseks peaks kujunema Eesti põllumajandussektor ning mida soovime lähema kümmekonna aasta jooksul põllumajanduse ja toidutootmise valdkonnas saavutada.

Kuigi ÜPP tulevikku puudutava teatise kohta on praegu küsimusi rohkem kui vastuseid, siis seda, millisena Eesti põllumajandussektorit näha soovime, oleme viimaste aastate jooksul arutanud eri sektorite arengukavasid koostades.

Kui nimetada mõned tuntumad ja enam arutelu pälvinud eesmärgid, siis oleme soovinud, et Eesti piimatoodang võiks jõuda miljoni tonnini.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: