OECD Kaubandus- ja põllumajanduspoliitikate üksuse juht Frank Van Tongeren Foto: Sven Arbet

Ometigi on tootmise kasv põllumajanduses ja kalanduses aeglustunud. Selleks on mitmeid põhjuseid, nagu näiteks märkimisväärne alakasutatud potentsiaal põllumajanduslikuks tootmiseks; olulised lüngad tootlikkuses, välja arenemata turg ja füüsiline taristu ning duaalne struktuur– suured turule orienteeritud põllumajandusettevõtted ning peretalud ja isevarustatusele suunatud majapidamised
Samal ajal on põllumajanduspoliitika eesmärkides kasvavalt fookuses keskkonna ja jätkusuutlikkuse küsimused, maaelu areng ja konkurentsivõime.

Tongereni sõnul on Eesti põllumajandusettevõtete väljakutsed järgmised:

  • madalam toodang ja sissetulek vaatamata ettevõtete suurusele (suurtele ettevõtetele)
  • suurem sõltuvus toetustest
  • suurte põllumajandusettevõtete väiksem tulemuslikkus
  • mahepõllumajandusettevõtete väiksem tulemuslikkus
  • madala tulemuslikkusega ettevõtted kasutavad palju põllumajandusmaad ja tööjõudu

Põllumajanduspoliitika peab laskma tootjatel reageerida turusignaalidele ning eesmärgiks peab olema konkurentsivõime ning põllumajanduse jätkusuutlikkus tõstmine.