.

Juba seitsmendat hooaega alustav Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid. Oodatud on kõik huvilised vanusest ja tegevusalast sõltumata.

Vaatlejatel on võimalik vastavalt huvile ja võimalustele valida kahe raskusastmega vaatlusmetoodika vahel.

Lihtsamate põhivaatluste korral märgitakse kuutabelisse ainult põhiandmed äikese ja äikesenähtuste esinemise kohta päevade kaupa.

Täismahus vaatluste korral täidetakse iga esinenud äikese kohta eraldi vaatlusleht.

Alates vaatluste algusest aastal 2006 on andmebaasi saadetud juba enam kui kümme tuhat äikesevaatlust. Need pakuvad head võrdlus- ja lisamaterjali Põhjamaade äikesedetektorite võrgustiku NORDLIS (NORDic Lightning Information System) välgudetektoritelt saadavale infole.

Nii näiteks selgus 8. augustil 2010 möllanud tormi analüüsides, et äikesevaatlejad märkisid väga tugevat äikest mitmes piirkonnas, kus välgudetektorid näitasid vaid üksikuid lööke.

Sellest võib järeldada, et tugevates tormipilvedes olid põhiliselt pilvesisesed välgud, mida NORDLISe detektorid ei märgi.

Saadud tulemus on heas kooskõlas mitme välismaal avaldatud uurimusega, millest on selgunud, et väga võimsates äikesetormides esinevadki põhiliselt pilvesisesed välgud.

Tänu järjest suurenevale andmehulgale on lähiaastatel plaanis äikesevaatlejate andmeid kasutades avaldada ka rahvusvahelisi teadusartikleid.

Huvilistel palume endast teada anda 5. aprilliks postiaadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli geograafia osakond, Vanemuise
46–326, 51014 Tartu või siis
e-posti aadressil seenno@ut.ee.

Palume kindlasti märkida huvilise nimi ning postiaadress.

Kellel on interneti kasutamise võimalus, võivad saata kohe täidetud registreerumislehe. Teistele huvilistele saadetakse metoodikate tutvustus ning vaatlejaks registreerumise leht postiga.

Lähemat infot Eesti Äikesevaatlejate Võrgu kohta leiab internetiaadressilt http://web.zone.ee/eav/.