Ekskursioon Piirsalu külas Enniste talus 2017. aasta parima metsamajandaja Liidia Kösteri . Mari Kartau

Osaliste seas on nii väikesi metsaomanikke, kelle maa jääb nelja-viie hektari juurde, kui ka neid, kelle omand paarsada hektarit suur. Valdav osa neist kuulub ka metsaühistusse.

“Metsamajandamisel ei olda sugugi vaid puidu saamisele orienteeritud,” iseloomustas Kekk tänavusi kandidaate. “Päris mitu mainis ankeedis metsa kõrvalkasutust, näiteks puhkekohtade rajamist, kasemahla tootmist või chaga kasvatamist. Samuti on metsaomanikke, kes püsimetsandusega kätt proovivad.”

Konkursi žürii alustab peagi metsaomanike külastamist ja nende tööga tutvumist.

2020. aasta parima metsamajandaja tiitel antakse välja kogu pere metsapäeval, mis seekord toimub 15. augustil Tallinnas Mustamäel Männi pargis.