Halinga uues laudas on Eestis ainulaadne 60 kohaga lüpsiplats, kus lehmi lüpstakse kaks korda päevas. Foto: Sven Arbet

Pärast väikest langust 2009. aastal, on piimatoodang statistikaameti teatel viimase kolmel aasta võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

31. detsembril 2012 oli Eestis 249 000 veist, sealhulgas 96 200 piimalehma. Varasema aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 4 protsenti rohkem, aga piimalehmade arv on jäänud samaks. Piimalehmade arv on viimase kümnendi jooksul olnud langustrendis, ent viimastel aastatel on nende arv stabiliseerunud. Samas keskmine piimatoodang lehma kohta on pidevalt suurenenud. 2012. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 7377 kilogrammi ehk 209 kilogrammi rohkem kui aasta varem.
Aasta lõpus oli Eestis 377 200 siga ning 90 200 lammast ja kitse. Sigade arv suurenes aastaga kolm protsenti ning lammaste ja kitsede kaks protsenti.

2012. aastal toodeti 174,8 miljonit muna, mida oli viis protsenti vähem kui aasta varem. Majapidamistes tapeti või müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 113 200 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang vähenes aastaga neli protsenti. Seejuures veise-, sea-, linnulihatoodang vähenes, lamba- ja kitselihatoodang aga suurenes.