Kevilil on kevadeks seemne- ja väetisevaru olemas. Foto: Anni Õnneleid

Otseselt KEVILI käekäiku piiride sulgemine ja eriolukorra kuulutamine ei halva, aga jälgime pingsalt olukorra muutumist ja sõlmitud tarnelepingutega seonduvat, et need saaks täidetud. Enamikul töötajatest on olemas kodukontoris töötamise võimalused ja sellest nädalast soovitame seda võimalusel kasutada.

Viljaterminalides peame tagama meeskonna olemasolu ja seal aitab olukorda kontrollida terminale teenindavate veokijuhtidega kontaktide vähendamine.

Keeruliseks muudab töötajate olukorra koolide sulgemine, sest lisaks tööle on vaja ka lasete eest hoolitseda ja aidata neid koolitarkuste omandamisel.

Kaubalaevade liiklus praegu toimib ja mingeid muudatusi tarneplaanides teha pole vaja olnud.

KEVILI liikmetel on kevadtöödeks vajalikud tarvikud 70% ulatuses olemas ja viimased tarned toimuvad plaanipäraselt. Enamik põllumeestele vajaminevatest sisenditest on tarnitud või kohapeal ladudes.

Seemnetega on seis hea. Väga palju on taliviljapõlde, ehk seeme on juba sügisel külvatud. Tähtis, et põllud ilmaolude tõttu ei häviks ning neid kevadel suuremal hulgal suviviljaga üle külvata ei tuleks. Hetkel seda vajadust veel pole, aga ilma ei tea kunagi ette.

Enamiku suviviljade seemneid toodavad Eesti oma seemnekasvatajad ja seetõttu on neid ostvate põllumeeste normaalseks vajaduseks kaup kohapeal olemas. Keeruliseks võib osutuda lisakoguste hankimine, mida tavaliselt tellitakse siis, kui tööd käivad ja täpsemad vajadused selguvad. Loodame, et selleks ajaks on asjad selgemad ja viirus kontrolli all.

Tänane olukord toob selgelt välja kohapeal toodetud toidu olulisuse riigi julgeolekus. Headel aegadel kipub see ununema. Kui piirid sulguvad, saame oma rahvast toita eelkõige nende põllumajandussaadustega, mida toodetakse ja ladustatakse Eestis.

Tulevikus peab valitsus täpsemalt määrama, millised varud ja kui pikaks ajaks peaks olema igal ajahetkel Eestis olemas ja siis panustama, et sellised mahud ka Eestis toodetaks.