Martin Repinski Foto: Priit Simson

„Oluline on, et kriisiabi saaks põllumeestele tuleva aasta alguses võimalikult kiiresti välja makstud. Taotluste menetlemise kiirendamiseks on kavas erakorralise kohandamistoetuse taotlusi võtta vastu ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu,“ ütles maaeluminister Martin Repinski. „Kindlasti tagame e-PRIA nõustamise kõigile tootjatele, kes seda vajavad, et kellelgi ei jääks selle tõttu taotlus esitamata.“

e-PRIA nõustamist pakuvad nii PRIA maakondlikud teenindusbürood kui ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse juures tegutsevad Nõuandeteenistuse konsulendid.

Ministri sõnul on lähiaastatel kavas viia järk-järgult kõik PRIA teenused elektrooniliseks. „Aastaks 2018 plaanime enamus taotlusi vastu võtta läbi e-PRIA. Üleminek e-PRIA-le muudab põllumeeste jaoks taotluste menetlemise läbipaistvamaks ja kiirendab toetuste väljamaksmist,“ lisas Repinski.

PRIA peadirektor Jaan Kallas tutvustas kliendinõukoja liikmetele valminud PRIA arengukava. PRIA arendusosakonna juhataja Mariell Jõesalu andis ülevaate e-PRIA tehtud ja käimasolevatest arendustest ning peadirektori asetäitja Ahti Bleive satelliiditehnoloogial põhineva tehnilise niitmise tuvastamise süsteemi arengutest.

PRIA Nõukoda on nõuandev organ, mille eesmärk on hinnata PRIA tegevust toetuste menetlemisel, koguda, läbi vaadata ja arutada ettepanekuid toetuste menetlemise parandamiseks, teha ettepanekuid klienditeeninduse parandamiseks ning õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks, et tõhustada põllumeeste ja PRIA koostööd.

PRIA Nõukotta kuuluvad 15 aktiivset klienti, kellel on olnud pikaajaline koostöösuhe PRIA-ga ja kes on PRIA töökorraldusega kliendivaatest hästi kursis.

Kliendinõukoja istungi järel tutvus minister Repinski teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu Kevili Rõngu terminaliga.

Lisaks külastab minister Tartumaa visiidi käigus Luke Farmimeiereid ja OÜ Männiku Piima, kus kohtub kohalike põllumajandusettevõtjatega.