Erakogu

HiPP on Saksamaal asuv kvaliteetse imikutoidu tootja, kelle tooted on valmistatud orgaanilisest toorainest. Lisaks on nad rahvusvahelise algatuse „Bioloogiline mitmekesisus väärt ettevõttes“ (Biodiversity in Good Company) üks asutajatest. „Bioloogiline mitmekesisus väärt ettevõttes“ julgustab ettevõtteid bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid oma keskkonnajuhtimissüsteemidesse ja praktikasse integreerima. Keskseteks tegevusteks on bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, ökosüsteemi teenuste jätkusuutlik kasutamine ning geneetiliste ressursside rakendamisest tulenevate hüvede õiglane ja võrdne jagamine.

HiPP on loonud bioloogilise mitmekesisuse integreerimiseks eraldi osakonna, kus vaadatakse läbi kogu toote tarneahel. Sedasi suudavad nad rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi ja kaitsta bioloogilise mitmekesisust kõikides oma tegevustes.

Selleks, et tagada võimalikult kvaliteetsed toidud, milles on võimalikult vähe saasteaineid, jälgivad nad toorainete valikul rangemaid reegleid kui Euroopa Liidu mahemärgis ette näeb. „HiPPi mahegarantii“ märgisega toodete puhul kontrollitakse enam kui 1000 erineva aine jääkide olemasolu.

HiPP on näide ettevõttest, kes ei jälgi ainult teiste poolt seatud nõudeid, vaid leiab ise uusi ja põnevaid võimalusi keskkonnaga arvestamiseks.