Pakri tuulepark Foto: Andres Putting

Täna Tallinnas toimunud konverents „Taastuvenergia – kasuks kliimale, inimestele, valdadele ja regioonidele“ tõi oodatud 60 kuulaja asemel sadakond osalejat. Saksa ekspertidelt kuulati nelja ettekannet, mis selgitasid nii Saksamaa energiapoliitikat kui tõid näiteid praktiliselt toimivatest kohalikest taastuvenergialahendustest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman esitles taastuvenergiapoliitikat Eestis ja väljavaateid kuni aastani 2020. Lisaks ettekannetele toimus pikk ja elav arutelu.

Erinevalt Eestist on Saksamaal taastuvenergiaprojektid enamasti kohalike energiaühistute algatatud, olgu siis tegu tuuleparkide, biomassi või hakkepuiduga. Kõige aktiivsem on taastuvenergia-alane ühistegevus täna sooja tootmises kohalikesse kaugküttevõrkudesse, mis toimub lähiümbrusest pärit biomassi ja hakkepuidu baasil. Päikeseenergia tootmine on tavapärane ja seda kogutakse Saksamaal juba 1,8 miljonil katusel.

Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös majandus - ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sihtasutusega „Euronatur“ Saksamaalt korraldasid taastuvenergia-alase konverentsi, et tuua Eestisse Saksamaa pikaajaline kogemus hajutatud taastuvenergia toomise alal, õppida nende edulugudest ja tehtud vigadest ning arutada taastuvenergia tootmise võimalikkuse, tasuvuse ja keskkonnamõjude üle Eestis. Saksamaa on Euroopa Liidus ja kogu maailmas juhtival kohal taastuvenergia tootmise ja hajutatud energiatootmise vallas. Teatavasti on Saksamaa otsustanud lõpetada tuumaenergia kasutamise ning asendada tekkiv puudujääk eelkõige erinevat liiki taastuvenergiaga.