Sigade ja seakasvatajate elu Eestis on raske. Raivo Tasso

Viimase viie aasta jooksul on Eesti seakasvatust tabanud suured tagasilöögid.
Seakasvatusele on tugevat mõju avaldanud alates 2012. aastast Venemaa kehtestatud impordipiirangud, mis on tõkestanud nii Eesti elusloomade kui liha ja lihatoodete ekspordi üle idapiiri.

Ränga hoobi kodumaisele seakasvatusele on aga andnud ka sigade Aafrika katku jõudmine Eestisse, mille tõttu on drastiliselt vähenenud nii seakasvatajate arv kui ka sealihatootmine, samuti on seatud ranged piirangud sealiha ja lihatoodete ekspordile.
EMÜ uuris 2016. aasta teises pooles eri tegurite mõju seakasvatussektorile ning seakasvatajate investeerimisvõimekusele.
Tulemuslikkuse analüüs näitas, et seakasvatajate puhul on müügitulu rentaablus oluliselt vähenenud ning 2015. aastaks saavutas seakasvatajate vara ja omakapitali rentaablus ebarahuldava taseme.
Erakorraliste meetmete pakkumist seakasvatajatele peaks jätkama, kuna eriolukorras sektor vajab teistsuguseid toetusskeeme nii kriisi ajal toimetulekuks kui ka investeeringumeetmeid.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: