Eesti metsade “püha kolmainuse” – männi, kuuse ja kase – istutamisest ning külvamisest ei peaks Eesti metsamehed loobuma, ent ehk tasuks mõtlema hakata ka niisugustele puuliikidele, mis seni on eelistanud pigem soojemaid kasvukohti.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi teadur Tiit Maaten tõdeb, et kõik see, mis meie metsades praegu looduslikult kasvama hakkab või mida istutatakse ja külvatakse, hakkab elama meile tegelikult teadmata tingimustes. Väga tõenäoliselt on need nüüdsetest soojemad ja ka märksa lumevaesemad, aga see ei pruugi veel tähendada, et kõik lõuna poolt pärinevad metsapuuliigid Eestis edukalt edenema hakkavad.
Kõigi kolme Eesti peamise puuliigi kasvatamisel esineb juba praegu mitmeid probleeme. Aga mis siis võiks olla need “munad”, mida püha kolmainuse kõrval riskide hajutamiseks tasuks Eesti metsadesse istutada?

Avalehele
21 Kommentaari
Loe veel: