Mets ja selle elustik on sunnitud pealetungiva linna ees taganema. Kas elu paratamatus või siiski inimese valikute küsimus?

Need mõjud on liikide massiline väljasuremine ning ilmastiku muutused. Hiljaaegu avalikustasid enam kui kuuskümmend väljapaistvat Soome teadlast pöördumise, milles juhtisid tähelepanu pideva metsauuenduse kahjulikele mõjudele.

“Selle avaliku kirja allkirjastanud tahavad väljendada muret Soome metsamajandamisplaanide mõjust kliimale ja looduslikule liigirikkusele,” selgitatakse pöördumises (24. märts 2017). “Metsa langetamise ja puidu kasutamise suurendamine nõrgendab liigirikkust ja kiirendab kliimamuutusi. Allkirjastajad on mures, et sellekohased uurimused ei ole jõudnud otsustajate ja rahvani õigel kujul.”

Pöördumise üle andnud teadlased juhivad avalikkuse tähelepanu tõsiasjale, et metsade uuendamine ehk raiutud aladele uute puuistanduste rajamine ei aita peatada kliimamuutusi, nagu väidavad intensiivse metsanduse pooldajad, vaid hoogustab neid veelgi.

Avalehele
3 Kommentaari