Eesti maakari.

Kolmapäeval, 22. aprillil pidas Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi aastakoosolekut, saalis istus 40 seltsi liiget ja külalist. Alustuseks kiitis Are vallavanem Jaanus Männik, maakarja hea sõber ja toetaja, eesti maakarja kasvatajaid kui tublisid ja aatelisi inimesi.

Aruandekoosolekust osavõtjad kinnitasid läinud aasta eelarve ja uue 2009. a tööplaani. Juhatuse esinaine Annika Veidenberg andis ülevaate juhatuse tööst aruandekoosolekute vahelisel perioodil. Revisjonikomisjoni liige Lemmi Maasik rääkis 2008. a eelarve rahade kasutusest ja teadussekretär Käde Kalamees rääkis maakarja aretus- ja säilitustööst möödunud aastal.

Huvitava ettekandega - "Kes ohustab eest maatõugu?" - esines professor Olev Saveli teemal Eesti Maaülikoolist.

Koosolek lõppes tõufarmide tunnustamisega. Seltsil on 22 tõufarmi, kes teevad eesti maakarja aretamisel ja säilitamisel väga tänuväärset tööd.

Allikas: Eesti Maakarja Kasvatajate Selts.