Eesti jaoks pole keskne teema ÜPP uuendamisel võrreldes viimaste reformidega muutunud – jätkuvalt on põllumajandustoetused ELi liikmesriikides väga erineval tasemel ning jätkame püüdlusi nende ühtlustamiseks.

Võib öelda, et mõningast edu oleme selles osas saavutanud. Oleme pingutanud, et toetuste võrdsustamise vajadus oleks ära märgitud dokumentides ning poliitikute teadlikkus selles küsimuses oleks kõrge. Oleme saavutanud, et ebavõrdsete toetuste teemat käsitleb nii Euroopa põllumeeste organisatsiooni Copa-Cogeca ametlik seisukoht kui ka kodanikuühiskonda koondava Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastavasisuline arvamus. Samuti oleme koos partneritega teistest riikidest koostanud mitmeid ühiseid pöördumisi.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: