lahem Foto: Ingmar Muusikus

ASi Väätsa Agro saneerimisnõustaja, MAQS Advokaadibüroo vandeadvokaadi Veikko Toomere sõnul on kindlasti tegu Eesti seni ühe mahukama saneerimismenetlusega.

„Saneerimiskava kinnitamine annab Väätsa Agrole kui Järvamaa ühele suuremale tööandjale reaalse võimaluse majanduslikest raskustest välja tulla ja taastada jätkusuutlik ning kasumlik tegevus,“ ütles Toomere.

Saneerimiskava kohaselt rahuldatakse valdava osa võlausaldajate nõuded järgneva 5 aasta jooksul. Kahe suurema võlausaldaja, Hanseatic Capital Estonia OÜ ja Swedbank ASi nõudeid vähendatakse kokku ligikaudu 108 miljoni krooni võrra, emiteerides mõlemale võlausaldajale AS Väätsa Agro aktsiaid.

Saneerimiskava vastuvõtmise poolt hääletas umbes 90% AS Väätsa Agro võlausaldajatest.

AS Väätsa Agro on Eesti üks suuremaid piimafarme. Enam kui 150 töötajaga ettevõte on Järvamaal Väätsa vallas oluline tööandja. Aastatel 2005-2007 oli AS Väätsa Agro kasumlik, teenides 2005. aastal kasumit 16 miljonit krooni, 2006. aastal 9 miljonit krooni ja 2007. aastal 16 miljonit krooni. 2008. majandusaastal oli ettevõtte tulude maht 112,8 miljonit krooni ja kahjum 9 miljonit krooni.

Kahjumi tekkimisel mängis olulist osa piima kokkuostuhinna langus 2008. aastal.

„Tänaseks on piima kokkuostuhinnad stabiliseerunud Eesti viimase 5 aasta keskmisel tasemel, mis võimaldab uskuda, et AS Väätsa Agro ja teiste piimafarmide jätkusuutlik tegevus on võimalik taastada,“ lausus Veikko Toomere.