Rukis on vastuvõtlik sellistele kliimamuutuse mõjudele nagu pikad põuaperioodid ja kuumalained või ka sademete hulga suurenemine, mille tõttu praegused enam levinud rukkisordid kergesti lamanduvad. Ainsa risttolmleva väikeseteralise teravilja suur liigisisene geneetiline mitmekesisus loob suurepärased võimalused muutustega kohanemiseks. Siiani on hübriidsortide aretus keskendunud ainult saagikuse tõstmisele ning roostehaiguste- ja tungalterakindlusele.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadlased osalevad rahvusvahelises koostöös, mille eesmärk on muuta rukis põllumeestele atraktiivsemaks ja kliimamuutustega kaasnevate katsumustega paremini kohanevaks. Uuringu käigus töötatakse välja võimalused dominantse kääbuskasvu põhjustava geeni Ddw1 kasutamiseks rukki sordiaretuses ja uuritakse täpsemalt geeni toimimist.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: