Arula küla esindus. Foto: Kaja Mõts

Tegusa kodupaiga tiitli sai Ritsu küla. Külaseltsi eestvõttel korraldatakse erinevaid üritusi: jaanipäeva, jõulupidusid, külapäeva, viiakse läbi ühiseid suusasõite ja heakorratöid. Ühtlaselt panevad külainimesed oma õla alla ka erinevate projektide elluviimisele. Üheskoos rajati külaplats ja laste mänguväljak ning külakeskus jpm.

Ühtehoidev kodupaik 2014 vääriliselt pärjati Arula küla. Tegemist on Otepää valla suurima külaga, mis tähistas sellel aastal oma 595. sünnipäeva. Sealne kogukond on väga aktiivne ja üksmeelne. Külaseltsil on oma blogi, mis kajastab põhjalikult küla ajalugu ja tänapäeva. Ilmunud on ka külaelu koolielu kajastav raamat.

Tiitli õpihimu hoidmise eest pälvis MTÜ Pritsumehe Marid, kelle peamiseks eesmärgiks on käsitöö propageerimine. Hetkel on naiste käsitöö eksponeeritud Tallinnas Disainikäsitöö Kambris.

Loovuse eest pälvis tunnustuse MTÜ Segakoor U-Tuur. Koor osaleb nii valla üritustel ja mujal Eestis. 16.liikmelise MTÜ repertuaaris on nii koori- kui kergemuusika.

Tunnustuse sai ka MTÜ Stuudio Joy. Stuudios töötab üheksa tantsugruppi, kolm lauluansamblit ja kakskümmend üks laulusolisti. Stuudio on kuulus nii oma esinemiste kui multikultuurse liikmeskonna poolest.

Aasta 2014 teo vääriliseks tunnistati MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla õpilasmalev. Tänu ettevõtlikele noortele kui Aile Viksile ja Marek Mekile toimus sellel aastal noorte õpilasmalev, mis oma populaarsusega kogus üle-eestilise tähelepanu.

Enne MTÜ-de tunnustamist toimus kõigile osalejatele koolitus MTÜ-de koolituskava koostamise kohta. Samuti räägiti õpiringidest ja nende läbiviimise kogemustest, täiskasvanutele korraldatavatest kursustest Valgamaa kutseõppekeskuses ja Karula Rahvuspargis.

Lisaks eespoolnimetatud tunnustatutele olid nominendid MTÜ Joude, Kappermäe küla, SA Terve Valgamaa, MTÜ Christine Gild, MTÜ Parmu Ökoküla, MTÜ Käsipalliklubi Käval.

Ürituse koraldasid SA Valgamaa Arenguagentuur ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu