Aasta Põllumees 2013 konverents Riigikogu koverentsisaalis Foto: Sven Arbet

Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2014 peaksid iseloomustama järgmised näitajad:

* põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus;
* tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik;
* jätkusuutlikuks arenguks kasutatakse sobilikku tehnoloogiat;
* ettevõtte majandamine on eeskujulik;
* maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse erinevatest valdkondadest ja maakondadest.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 20. mai 2014.

Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga “Aasta põllumees”, e-postiga: silja.lattemae@maaleht.ee. Lisada tuleb ka kandidaadi ankeet (ankeedi saab alla laadida SIIT või või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Interneti-küljelt). Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.