Foto: Anni Õnneleid

Ning selgitavad: „Vilja kvaliteedi määramisel kasutame oma vastuvõttudes Infratek mõõteseadmeid, millega tagatakse Eesti teravilja kokkuostu kvaliteedi kontroll tsentraliseeritud süsteemi TERNet kaudu. TERNeti süsteemi ülesanneteks on teravilja kokkuostu objektiivse ja kokkuostjast sõltumatu kvaliteedi kontroll ning süsteemi kuuluvate mõõteseadmete harmoniseerimine üle Eesti.

Seadmeid kalibreeritakse igal aastal selleks spetsiaalselt ettevalmistatud ja ettenähtud etalon näidiste baasil. Kalibreerimisteenust tagab aastaid Põllumajandusuuringute Keskus, et seadmed vastaksid FOSS standardile peamistes kvaliteedi parameetrites: proteiin, niiskus, mahukaal. Seadmete perioodilist ülevaatust ja seadmete hooldusprotseduure teostab seadmete tootja poolt aktsepteeritud ettevõte ning Põllumajandusuuringute Keskuse partner Ordior Eesti AS. Kalibreerimise eesmärk ongi tagada ühine alus vilja kvaliteedi määramisel Euroopas.

Mainitud mahukaalu määramise viga puudutab järgmiseid vastuvõtupunkte:

  • Keila Scandagra, Keila Tiigikeskus, perioodil 27.07–24.08.2016
  • Tartu Mill, perioodil 27.07–25.08
  • Viljandi, Elva, Näpi, Rakvere, Tamsalu, Kaarma, perioodil 27.07–26.08.2016

Kalibreerimise vea suurus oli nisul 2 kg/hl ühikut ja kaeral 4 kg/hl ühikut. Vea avastamisel toimus Infratek mõõteseadmete kohene kontroll ja uus kalibreerimine.

Viljasid, mis olid enne vea avastamist vastu võetud ja vastavalt analüüsi tulemustele kvaliteedikategooriatesse jagatud, ei ole olnud enam võimalik ümber tõsta. Samuti on antud toodangut realiseeritud madalamate näitajate alusel.

Tänase seisuga oleme ühiselt pöördunud nii Põllumajandusuuringute Keskuse kui ka maaeluministeeriumi poole ja edastanud taotluse kalibreerimise veast tekkinud kahju kompenseerimiseks vastuvõtu dokumentide alusel põllumeestele. Kuigi viimasel kohtumisel Põllumajandusuuringute Keskus teatas meievahelisest lepingu lõpetamisest, jätkub vaidlus vastutuse ja kahjunõude osas.

Seni, kuni vaidlus käib, kompenseerime ebaõiglaselt tehtud mahahindlused põllumeestele oma vahenditest.

Põllumeestega, kellel on mainitud ajavahemikus tarnitud vilja mahukaalu tõttu tehtud allahindlusi või kvaliteediklasside muutumise tõttu tekkinud hinnavahed võtame ühendust novembrikuu jooksul.“