Rait Persidski Foto: erakogu

Avaldus on adreseeritud AS Vireen praegustele ja endistele nõukogu liikmetele ning endistele põllumajandusministritele.

"Seoses maaeluministri poolt meedias valla päästetud laimukampaaniaga ettevõtte ja minu isiku suhtes on tekkinud olukord, mis ei võimalda minul enam jätkata selle riigiäriühingu juhina," kirjutab Persidski.

"Püüdes väärtustada ja säilitada kõike saavutatut, tagada edasine töörahu ning tehase võimekus jätkuvalt üles ehitatud potentsiaali abil panustada ka edaspidi parimal viisil oma põhiülesannete täitmisse ja Aafrika sigade katku epideemilise levikuga põllumajandussektorit tabanud kriisiolukorra lahendamisse, olen otsustanud loobuda AS Vireen juhatuse liikme ametikohast alates 14.09.2015," seisab avalduses.

Persidski sõnul on AS Vireen senise nõukogu, professionaalse ning pühendunud meeskonnaga ning paljude sise- ja välispartnerite kaasabil saavutanud olulisi edusamme viimase kolme aasta jooksul. Tehase olulisimad tehnoloogilised tootmissõlmed-seadmed on uuendatud ja kaasajastatud, mis on tõstnud tootmispotsentsiaali kuni 40% võrreldes eelneva perioodiga.

Ettevõtte on sisenenud välisturgudele oma toodete segmendis ja ülemaailmsesse sektorisisesesse võrgustikku võrdväärse liikme ja arvamusliidrina. Vireeni mainet usaldusväärse äripartnerina on neil aastail tunnustatud korduvalt kõrgeima rahvusvahelise krediidireitingu AAA omistamisega. Kohaliku kogukonnaga on saavutatud vastatikusel austusel ja mõistmisel toimiv koostöö.

Vireen on usaldusväärne partner kriisiolukorras riigi seakasvatuse sektorile ja VTAle, tõdes Persidski. Seda kinnitavad korduvad tänulikud tagasisided kõikidelt selles ektsreemses olukorras koostööd teinud riiklikud ametiasutused ja erasektori esindajad.

Vireeni varasem nõukogu ei vabastanud hoolimata maaeluministri soovitustele Persidskit ametist, kuna leiti, et kriisiolukorras ei tohiks jätta tehast juhita. Seepeale kutsus maaeluminister Urmas Kruuse tagasi riigile kuuluva AS Vireen praeguse nõukogu ja määras eilse käskkirjaga nõukogu uue koosseisu.