Kirjalik ajalugu on üldjoontes lojaalne valitsevale võimule ja võib koos sellega väga kiiresti muutuda. Pealegi talletab kirjalik ajalugu vaid neid nähtusi, mis parasjagu tähelepanu pälvivad ja mida oluliseks peetakse. Rahvaomast ajalookäsitlust ei saa nii hõlpsalt allutada ja muuta. Kohapärimuse sõnavara ja tõlgendus võivad aja jooksul muutuda, kaovad üksikasjad, mis tänapäevaga ei haaku, ja lisandub uusi jooni, kuid paika käsitlev pärimuse tuum säilib. Võrreldes kirjaliku ajalookäsitlusega, võib suuline mälu olla märksa püsivam ja on kohati kindlasti tõesem. Tänapäeval on raske uskuda, et kogukondlik paigamälu võib ulatuda aastatuhandete taha. Infoajastu inimese kohamälu pole võrreldav esivanemate omaga. Erinevalt esivanemaist upume meie teabesse, mis ei puuduta kuidagi meie kodukohta. Lastel ja lastelastel pole aega ega võimalust kuulata vanemate -pärimusi. Sageli pole aega ka vanematel-vanavanematel.
Avalehele
0 Kommentaari