Keskkonnaminister Marko Pomerants saeb läbi tõkked metsa ja metsasõprade vahel. Rasmus Jurkatam