Keskkonnakaitsjaid paneb muretsema metsaomanike tung raiuda senisest 20 aastat nooremaid kuusepuid. KARIN KALJULÄTE
Järjest nooremate metsade raiumine peaks käima käsikäes kuusemetsade vajalikus mahus kaitse alla võtmisega, et vältida vanast metsast sõltuvate liikide väljasuremist Eestis. Looduskaitsjate ja teadlaste hinnangul on metsapoliitika viimastel aastatel eemaldumas säästva metsanduse põhimõtetest. Lõpusirgel oleva metsaseaduse muudatusega langeks viljakates kasvukohtades kuusikute lageraieks lubatav vanus 80-lt aastalt 60-le. Kuigi keskkonnaühendused ja keskkonnaministeerium leppisid kevadel kokku, et sellise muutusega peab kaasnema kompensatsioon elurikkuse kaitseks, pole ministeerium kokkulepet täitnud. Keskkonnaministeerium on teatanud, et plaanitud muudatusi enam pooleli ei jäeta.
Avalehele
0 Kommentaari