Suur osa taastuvenergiast toodetaks e Eestis hakkpuidust, mida põletatakse nii koostootmisjaamades kui ka kaugküttekatlamajades. Karli Saul

Biomassist, valdavalt puidust toodetud energiat jagub Eestis tänavu Bioenergy Europe’i andmetel tinglikult 108 päevaks.

Selle näitajaga paikneb Eesti Euroopas neljandal kohal. Eestist veel rohkem bioenergiat kasutavad Soome, Rootsi ja Läti, kes saavad selle toel hakkama vastavalt 139, 132 ja 128 päeva.

Kogu Euroopas hakkab nn bioenergia päev aga alles 17. novembril, mis tähendab, et ainult bioenergiast pärinevat soojust, elektrit ja mootorikütust jagub tinglikult 45 päevaks.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: