Eesti Konservatiivne Rahvaerakond külastas Sauet

 (7)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond külastas Sauet
Saue Sõna

20. juunil toimus Saue Päevakeskuses Rahvaliidu ja Eesti Rahvusliku Liikumise liitumisel tekkinud uue erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), tutvustamisüritus. Tegu oli osaga laiemast kohtumiste sarjast, mida korraldatakse üle Eesti. Külaliste ja kohtumisele tulnud linlaste meelest oli üritus igati õnnestunud.

EKRE näol on tegemist on nii sisult kui vormilt põhjalikult uuenenud ja puhastunud Eesti suuruselt neljanda erakonnaga, millel on üle 8000 liikme. Märtsis toimunud kongressil võeti vastu uus programm, mis lähtudes tänasest olukorrast ning Eesti riigi ja rahvuslikest huvidest, püstitab selge visiooni, tulevikusihid ja tee inimnäolise ja parema Eestini jõudmiseks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et Eesti riik on sisuliselt ummikusse viidud ning rahva kestmajäämine, heaolu ja omariikluse jätkusuutlikus on küsimärgi all. Tuleb leida pääsetee, kuidas säilitada meie riik ja rahvas, peatada üldine vaesumine, massiline väljaränne ja kõlbeline laostumine.

Tänase olukorra eest vastutavad kõik parlamendierakonnad, kes suveräänse riigi heaperemeheliku valitsemise asemel on tegelenud oma võimu põlistamisega, iseseisvuse loovutamisega Brüsselile, korruptiivse võlgade silumisega, liikmetele ametikohtade loomisega ning manduvate ja kõlbeliselt hukutavate väärtuste propageerimisega. Võimu iseloomustab aineline ja moraalne laostumine ning suuna puudus. Ka täna püütakse meid veenda kaasa minema ja leppima „paratamatute protsessidega" ning üleilmastumisest tingitud väikerahvaste ja riikide kadumisega, maapiirkondade väljasuretamisega, päästekeskuste ja koolide sulgemisega, riigi kohustuste omavalitsuste kaela veeretamise, dialoogi puudumisega inimeste ja võimu vahel jne. Meie sellega ei lepi.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond annab valijale, kes on tüdinud senistest sundvalikust, reaalse väljapääsu. Rahvuskonservatiividena näeme Eestit tervikuna, mõistame vajadust ühiskonna tasakaalustatud ja stabiilse arengu järgi, välistamata seejuures vajalikke uuendusi või eitades vajadust olla avatud maailmale. Eriti mõistame aga, et rahvast koos tema kultuuriga kannab edasi terve ja tugev perekond ning Eesti riigi ja inimeste jõukuse ja heaolu aluseks on kodumaise majanduse hea käekäik. Maksude ja aktsiiside tõstmise, rikaste riikide ja väliskapitali toetamise asemel tuleb parandada eestimaise ettevõtluse konkurentsivõimet, inimeste tööhõivet ja elatustaset.

Just rahvuskonservatiivne maailmavaade ja EKRE on kaua oodatud uus jõud ja positiivne alternatiiv umbe jooksnud kartellipoliitikale. Eesti vajab näoga rahva poole seisvat ja avatud riigijuhtimist. Peame ülimalt oluliseks riigi kohustust lähtuda põhiseaduse preambulas sätestatud nõudest kaitsta Eesti keelt, kultuuri ja rahvast.

Kindlustamaks, et üldse midagi paremuse poole läheks, tuleb esmajärjekorras muuta meie ebademokraatlikku valimisseadust. Kaotada tuleb häälte ülekandumine, et valituks saaks rahvalt hääle saanud kandidaadid, mitte parteide tagatubades nimekirjade etteotsa seatud kuulekad käetõstjad. Taastada tuleb dialoog ühiskonnas ja inimeste kindlustunne tuleviku suhtes.

Meie motoks on: „Rahvas eelkõike! Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas." Vaata ka www.ekre.ee.