Katkufarmi töötajad võivad ilma jääda nii tööst kui ka hüvitisest

 (36)
Sigade Aafrika katk jõudis Lääne-Virumaale.
Foto: Kaspar Pokk

Kuidas talitada olukorras, kui seakatku nakatunud sigade tapmise järel peab farmiomanik talitajatega töösuhte üles ütlema? Kas tegemist on koondamisega ning kas sellisel juhul peab järgima ka etteteatamistähtaegu ja maksma koondamishüvitist või on tegemist oli vääramatu jõuga ning tööandjal rahalisi kohustusi ei teki?

Nagu selgub Tööinspektsiooni teabe peaspetsialisti Liisa Pröömi saadetud infost, teevad Eesti seadused antud olukorras vahet, kas töötajal oli tähtajatu või tähtajaline tööleping.

„Kirjeldatud olukorras saab talitajate töö otsa ja seega on töölepinguseaduse § 89 lõike 1 mõistes tegemist koondamisolukorraga,“ selgitatakse Tööinspektsioonist. Ja samas: „Kuid töölepinguseadus täpsustab ka, et tähtajalise lepinguga töötajale hüvitist ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu. Aafrika seakatku saab võlaõigusseaduse mõistes vaadelda vääramatu jõu asjaoluna.“

Seaduse kohaselt võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Loe edasi Kuulutajast.