Klubi tööd korraldades ja sündmusi läbi viies, õpime tegutsedes!

 (1)
Klubi tööd korraldades ja sündmusi läbi viies, õpime tegutsedes!
FOTO: Shutterstock

Õpime tegutsedes! See ongi noorteühendus Eesti 4H moto. Igal klubil on oma eesmärgid ja tegevuska­va.

Meie klubi eesmärgiks on sisustada enda ja teiste noor­te vaba aega. Seepärast käime paljudel maakondlikel ja va­bariiklikel üritustel ning kor­raldame neid kohapeal ka ise. Viimane üritus, kus käisime, oli noorte aktiivi öökoosolek Aravetel. Enne seda käisime oma klubiga Koigi Mõisas, Ott Leplandi konsertil. See kontsert oli väga ilus! Tule­mas on üle Eestiline Kiidu­päev Tallinnas, mida tähista­takse sel aastal 28.oktoobril, teatris Estonia. Varsti planee­rime minna Viljandi kodutu­te loomade varjupaika, et viia kassidele ronimispuu ja mi­dagi allapanekuks kasside pe­sadesse (vanad tekid, saunali­nad jms.) kuna väljas hakkab külmaks minema. Ronimis­puu valmis suvel kahe Imave­re 4-H klubi koostöö tulemu­sena. (I.N.K ja Salatoimikud).

Ronimispuu ehitamist juhen­dasid Eveli Maksim, Arvi ja Engo Väli. Seda projekti tunnustas Eesti 4-H,kui üht parimat NIP-i. (Noore Isiklik Projekt). Lisaks tahame veel noortekeskusega koostöös ühe suurema tervislikke elu­viise tutvustava pereprojekti läbi viia. Aga sellest siis, kui projekt rahastuse saab.

Hetkel on Imavere Noor­te klubis liikmeid 12, vanuses 8-14. Klubi liikmete seast on valitud klubi president, sekretär, laekur, fotograaf. Vaja­dusel jagatakse teisigi olulisi ameteid ja ülesandeid. Klubi juhendab Reima Nõmmik.

Glaid Happonen, I.N.K president,
Sirle Kiik, I.N.K sekretär

Noorteühenduse Eesti 4-H, Imavere Noorte Klubi ootab uusi liikmeid!  
Oluline info klubi liikmeks soovijale:
 
Klubi liikmemaks on aastas juba registreeritud liikmele 1,60 € ning 2,60 € uuele liikmele  
Vajalik on tuua passipilt+ isikukood liikmekaardi jaoks  
Eriti oodatud on poisid ! Vanuses 7-15 aastased.  
Registreerimine klubi president Glaid Happonen´ile  
Lisainfo: Facebook- Imavere noorte klubi noored  
Jääme teid ootama!