Kuressaares võidi kasutada kinnisvaraarenduseks mõeldud kruntide pinnase täitmiseks ohtlikke jäätmeid

 (4)
Kopli ehitusjäätmete prügila
EhitusjäätmedFoto: Rauno Volmar

Kuressaare linnavolikogu Reformierakonna faktsioon saatis linnavalitsusele arupärimise, milles esitab linnale kahtluse ohtlikus jäätmekäitluses.

"Alates 2015. aasta keskpaigast on suuremahuliselt kasutatud ehitus- lammutusjäätmeid(nt. betoon, raudbetoonpaneelide jäätmed, äärekivid, metall, plastiktorud jne)pinnase täitmiseks Kuressaares Valguse tänaval ja samuti Kihelkonna Säästumarketi kõrval," seisab Reformierakonna fraktsiooni kirjas. "Täitematerjaliks on suures mahus kasutatud ka asfaldijäätmeid, mis oma olemuselt kuuluvad ohtlike jäätmete hulka."

Reformierakonna fraktsioon oletab, et eeldatavalt täidetakse pinnast tulevaste võimalike kinnisvaraarenduste jaoks. Kinnisvara arendamine aga ei ole lubatud enne, kui pinnasereostus vastaval kinnistul on kõrvaldatud.

Vastavalt jäätmeseadusele ja Kuressaare linna jäätme- eeskirjale tuleb ehitus- lammutusjäätmete suures mahus käitlemiseks teavitada Keskkonnaametit ja vormistada ka vastav jäätmeluba.

Ohtlike jäätmete käitlemiseks aga jäätmetekitajal õigus puudub ja ohtlikud jäätmed tuleb transportida ümbertöötlemiseks jäämejaama.

Sellega seoses esitas Reformierakond linnavalitsusele viis küsimust. Soovitakse teada kas ja kuidas on täidetud jäätmekäitluse nõuded seoses pinnase täitmisega ehitus- lammutusjäätmetega Valguse tänaval ja Kihelkonna maanteel ning kuidas on saanud võimalikuks lubamatu olukord, et pinnase täitmiseks tulevaste kinnisvaraarenduste alla on suures mahus kasutatud ka ohtlikke asfaldijäätmeid, mille koht on jäätmejaamas.

Samuti uurib opositsioonierakond kuidas kavandab linnavalitsus tulevikus võõrandada kinnistuid arendajatele, kui pinnase täitmiseks nendel kinnistutel on kasutatud jäätmeid, kaasa arvatud ka ohtlikke jäätmeid. Uuritakse ka millist mõju avaldab selline tegevus sealsetele kinnisvarahindadele, kelle kulul tuleb teha reostuskõrvaldamine ja mis see kõik maksma läheb. Vastust linnalt oodatakse kümne tööpäeva jooksul.