Lastehoiu algatus


MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte on Keilas asuvat waldorfpedagoogikast lähtuvat üldhariduskooli Erakooli Läte pidamas juba neljandat aastat. Korduvalt on esile kerkinud vajadus waldorfpedagoogikast lähtuva lastehoiu järele. Aeg on küps ning olemas inimesed, kelles on soovi ja energiat algatuse tegemiseks ning ilusa mõtte elluviimiseks.

Nii, nagu waldorfkool saab tegutseda ainult lapsevanemate poolt ellukutsutuna ning juhituna, saab ka waldorflastehoid ellu ärgata ja tegutseda ikka lapsevanemate soovil ja toel.

Teisipäeval, 22. novembril kell 19.00 toimub Kruusa tn. 23, Keilas esimene avalik kohtumine sellise lastehoiu vajalikkuse väljaselgitamiseks ning asjast huvitatud inimeste koondamiseks. Koosolekul esineb Külli Urb tutvustusega Tallinnas Nõmmel tegutseva Meiepere Lapsehoiu loomise ja toimimise kohta. Ootame Sind kohale, kui oled huvitatud waldorflastehoiust oma lastele, lapselastele või omad kogemust lastehoiust. Oled suureks abiks kui tahad kaasa aidata selle idee teoks saamisele. Hindame Sinu panust kui tahad lastehoiu ja waldorflastehoiu teemal arvamust avaldada. Oled väärt kaaslane, kui tuled lihtsalt kohale!

Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte projekti „Lastehoiu teenuse äriplaani koostamine" rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Lisainfo: Haridus- ja Kultuuriselts Läte, Tel. 5193 6673, www.erakoollate.ee