Loksa linn jagas tublimatele tunnustust


Loksa linn jagas tublimatele tunnustust
Loksa Elu

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistati Loksal väärikalt

Loksal tähistati Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 23. veebruaril. Pidulik kontsert-aktus toimus Loksa Gümnaasiumi saalis, kus kuulutati välja Loksa linna Aukodanik, Loksa linna Teenetemärkide ja Aumärkide saajad, Loksa Aasta Noor tiitli saaja ja Loksa Aasta Sportlane tiitli saaja ning anti üle Loksa linna Aukiri ja Tänukirjad.

Kontsert- aktuse juhatas sisse Loksa Muusikakool direktor Lauri Metus M. Veske luuletusega „Ilus oled, isamaa!" ning andis siis järje üle ansambel Noorkuule Eesti hümni esitamiseks. Järgnes ansambel Noorkuu kontsert, mis oli tõeliselt nauditav muusikaelamus. Aplaus saalis ei tahtnud vaibuda.

Seejärel sai sõna Loksa linnapea Värner Lootsmann. Ta andis pidulikult üle Loksa linna tänukirjad ja aukirja, Harju Maavalitsuse tänukirjad, Loksa linna Aumärgid, Teenetemärgid, Aukodaniku tunnistuse  ning Aasta Noore ja Aasta Sportlase meened.

Aukodaniku tiitli pälvis koorijuht ja õpetaja Raidi Andre kauaaegse Loksa kandi kultuuri- ja hariduselu edendamise eest.

Raidi Andre tuli Loksale tööle 1961. aastal. Esimeseks töökohaks oli Loksa Keskkool, kus ta töötas algul lauluõpetajana ning kuna olid loodud juba ka muusikaklassid, siis hakkas ta seal andma klaveritunde.

Raidi Andrel täitub järgmisel aastal 55 aastat pedagoogilist staaži. Ta on Loksa Muusikakooli üks asutajatest 1972. aastal, oli muusikakooli algusaastatest kuni 1995. aastani Loksa Muusikakooli direktor. Töötab ka praegu Loksa Muusikakoolis, andes muusikaloo tunde ning juhendab ettevalmistusklassi. Raidi Andre on tunnustatud koorijuht, Loksa koorilaulu traditsioonide hoidja ja arendaja. Raidi Andre juhendab segakoori Loksa Lauljad, olles koori asutaja. Ta on koori dirigent juba 42 aastat. Selle aja jooksul on osa võetud kõikidest üld- ja koolinoorte laulupidudest, maakondlikest laulupäevadest.

Aastatel 1996-2006 juhtis Raidi Andre „Muusikakohviku" sarja, mille eesmärgiks oli Loksa linna elanikele tutvustada klassikalist muusikat ja selle loojaid.

Kõikide ettevõetud ülesannetega saab Raidi Andre väga edukalt hakkama, pannes sinna kõik: oma hinge, oskused ja teadmised.

Raidi Andre ja Värver Lootsmann Loksa Elu

Loksa linna Teenetemärgid said õpetaja Ene Jürimaa suure panuse eest tutvustamaks eesti keelt ja kultuuri eesti keelt mitte kõnelevatele lastele ja Loksa Muusikakooli direktor Lauri Metus Loksa linna muusika- ja kultuurielu arendamise eest.

Õpetaja Ene Jürimaa esitas Loksa linna Teenetemärgi kandidaadiks Loksa Lasteaed. Loksa Lasteaed tegi ettepaneku anda Loksa linna Teenetemärk Ene Jürimaale tema pikaajalise töö eest mitte eesti keelt kõnelevate lastega, õpetades neile eesti keelt ja kultuuri. Ene Jürimaa on hariduselt inglise keele ja muusika õpetaja, töötas pikka aega Loksa Keskkoolis. Alates 1993. aastast kuni 2013. aastani töötas ta Loksa Lasteaias eesti keele õpetajana. Õpetaja Ene Jürimaa oskas eesti keele õppimise muuta huvitavaks ka kõige väiksematele lastele. Ta võttis aktiivselt osa Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tegemistest, täiendas end pidevalt metoodikaalaselt. Ene Jürimaa on ka aktiivne segakoori Loksa Lauljad liige.

Lauri Metus töötab Loksa Muusikakooli direktorina alates 1995. aastat. Loksa muusika- ja kultuurielus on Lauri Metus asendamatu organisaator ja ideede looja-generaator. Tema osavõtuta ei toimu üksi Loksa linna kultuurisündmus, olgu see siis Memme-taadi pidu, linna aastapäev, vabariigi aastapäeva tähistamine, jaanipäev või emadepäeva kontsert. Tunneme kõik teda oskusliku konfereerijana, näiteringi tegusa liikmena, mälumängude korraldaja, orkestrijuhina või konkursside korraldajana. Lauri Metus on andnud Loksal töötatud aja jooksul väärika panuse Loksa linna kultuuri- ja muusikaellu.

Loksa linna Aumärgid said Tõnu Metsar, Aarne Idavain, Juule Laurend ja Marija Kudrjakova.

Tõnu Metsar sai Loksa linna Aumärgi kauaaegse kohusetundliku töö eest. Tõnu Metsar asus Loksa Laevaremonditehases tööle 1965. aastal. Hiljem töötas ta Teeninduskombinaadis Harju, Põhja kõrgepingevõrkudes, Teeninduskombinaadis Marat ja AS Kriandis. Alates 1995. aastast töötab Tõnu Metsar Loksa Linnavalitsuses. Eeskujuliku töö eest on tööaastate jooksul autasustatud teda mitmete aukirjadega. Loksa Linnavalitsuses töötatud aastate jooksul on töötanud väga kohusetundlikult. Saab hakkama kõikide temale usaldatud töödega, kuldsete kätega mees.

Aarne Idavainule anti Loksa linna aumärk tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina ning tervisespordi propageerijana. Ta töötab Loksa koolis alates 1993.a kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina.

Õpetaja-treenerina on ta aktiivne, hooliv, järjekindel, avatud, kohusetundlik.

Tema töö õpilastega on olnud tulemuslik, mida tõendavad õpilaste head  tulemused erinevatel tasanditel. Tema õpilased on saavutanud häid tulemusi spordis nii Loksa linna, Harjumaa kui ka vabariiklikel võistlustel.

Aarne Idavain on aktiivselt tegelenud õpilaste silmaringi ja maailmapildi avardamisega. Ta on Loksa koolile au ja kuulsust toonud Bumerangi võistkonna juhendaja.

Juule Laurend sai Loksa linna Aumärgi pikaajalise Loksa muusikaelu edendamise eest. Juule Laurend töötab Loksa Muusikakoolis solfedžoõpetajana juba üle 30 aasta. Selle aja jooksul on ta suure missioonitundega teinud lisaks põhitööle ka lauluõpetaja rasket ja tänuväärset tööd. Alates 1996. Aastast sügisest alustas tema eestvedamisel tööd Loksa Muusikakooli Lastekoor, mis on asutamisest alates osalenud kõikidel maakondlikel ja üleriigilistel koolinoorte - ja üldlaulupidudel. 2007. aastat juhendab ta Loksa Muusikkkooli vilistlasnaiskoori (kaasjuhendaja on tema õpilane Triin Makuhhin). Juule töö solistidega on olnud viljakas näiteks Ilja Massalov Laulukarusselli finaalis II koht 2006 aastal. Lisaks kõigele sellele jätkub Juule Laurendil energiat juhendada naisansamblit, mille esinemised on alati huvitavad, sisukad ja muusikaliselt äärmiselt nauditavad.

Marija Kudrjakova sai Loksa Linna aumärgi panuse eest Loksa linna arengusse. Noorte ja kultuurivaldkonnas alustas Marija Loksal tööd Loksa Vene Gümnaasiumis, jätkas seda tööd Loksa Kultuurikeskuses ja Sihtasutuses Loksa Kultuur.

Marijat iseloomustab huvi oma töö vastu, entusiasm ja hoolivus. Tema projektitöö läbi aastate on eeskujuks paljudele. Mõned tema projektinäited: Laste suvine puhkekeskus, laste puhkelaager, harrastuslauljate festival „Harmoonia" 2005. ja 2006. aastal; skatepark, Rohuaia tn mänguväljak, Tiigi mänguväljak, noorte karaokeõhtud, Loksa Merepäev, keraamikapäevad, pühapäevakooli õpilaste õppereis Venemaale, laululava põhiprojekt.

Marija hindab ja oskab teha tööd noortega, olles ise hingelt noor.

Marija on tuntud ja hinnatud ka Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses lektorina kui ka kohalike koolituste läbiviijana.

Aasta Noore tiitel anti Regina Maslovale aktiivse ja tubli tegutsemise eest noorte valdkonnas.

Regina on Loksa Gümnaasiumi Õpilasesinduse president. Ta on aktiivne ja ettevõtlik nii Loksa kooli tegemistes kui ka Loksa linna tegemistes. Näiteks aitas ta läbi viia 2012.aasta Loksa Linna Päeva. Ta võtab alati osa linna kultuuriüritustest (näiteks kontserdid, filmiõhtud jms), ta on olnud julge avaldama oma arvamust noorteümarlaual. Tal on huvitavaid ideid Loksa noorte elu sisukamaks korraldamiseks.

Aasta Sportlase tiitel anti Pent Paalbergile väga heade sportlike saavutuste eest.

Pent on 2012. aasta Eesti meister suusaorienteerumise märketeates. Samuti on tal ette näidata teisigi häid tulemusi: Eesti meistrivõistlustelt staadioniteatejooksu 3. koht, Eesti meistrivõistlustelt murdmajooksus 4. koht, Eesti meistrivõistlustelt 3000m jooksus 7. koht. Mitu aastat järjest on ta olnud Harju meister suusatamises. Samuti on ta Harju meister 400 m jooksus, Harjumaa koolidevahelistelt sisekergejõustiku meistrivõistluste 1.koht 1000m jooksus. Pent Paalberg osaleb alati Loksa linna spordivõistlustel. Ka selle aasta head tulemused on näidanud, et eelmisel aastal on treeningutel tehtud head tööd.

Loksa linna Aukiri anti Tarmo Amerile kodanikukohuse täitmise eest.

Loksa linna Tänukirjad said: Karl Tammemägi, Õnne Teern, Urve Veiler, Diina Lukjanova, Margarita Prokopova, Anna Stuzhina, Inga Korts-Laur, Reet Pärtel, Eve Jürgens, Urve Toompuu, Külli Adler, Natalja Subbotina, Õnnela Tedrekin, Heiki Tudre, Valvi Joaväli, Ljubov Karofeld, Anu Tammemäe, Jekaterina Žuravljeva, Toomas Haljaste, Maigi Koppelmaa, Merike Laurent, Ilmar Murakas, Eele Treimann, Olga Maslova, Natalja Suprun, Erik-Voldemar Üprus, Vladimir Novikov, Niina Jussova, Ljudmilla Kaljumäe, Margit Amer, Rainer Lapp, Tatjana Goršanova, Kaire Kotkas, Juri Badmajev, Vaike Reinla, Eha Gnadeberg, Reet Vaher, Andrei Akulistõi, Jüri Veber, Hilleri Treisalt, Ljudmilla Tursk, Tiina Murdvee, Karin Kask, Viive Pajusaar, Helle Lootsmann, Laivi Kirsipuu, Hannes Peetermann, Jaan Marjundi, Elna Linkvist, Antonina Gljantseva, Niina Kolmkant, Riina Juhkami, Viktor Fjodorov.

Harju Maavalitsuse tänukirjad said: Riina Paartalu, Malle Krusell, Eha Žmenja, Galina Nikitina.

Loksa taidlejate kontsert oli väga huvitav ja mitmekülgne. Kontserti alustasid luulepõimikuga „Meil aiaäärne tänavas" 5.a klassi õpilased. Luulepõimiku oli kokku pannud nende jaoks õpetaja Urve Toompuu, suurepäraselt kõlasid ka sinna juurde parmupilli sissejuhatus ja vahepala flöödil. Siim Aksel Amer (juhendaja Natalja Frank) esitas kitarripala „Milonga", Loksa Lasteaia vanemate rühmade lapsed lugesid luuletusi ning laulsid (juhendajad Kaja Tilk ja Margarit Šults). Kert Krüsbani (juhendaja Erika Kasetalu) akordionimäng oli nagu alati väga nauditav, ta esitas Henn Rebase pala „Ragtime Berta". Loksa Gümnaasiumi rahvatantsurühm (juhendaja Elna Linkvist) esitas kaks rahvatantsu. Kahe lauluga esines õpetaja Juule Laurendi juhendatav lastekoor. Raidi Andre juhendatav segakoor Loksa Lauljad esitas K Hundi laulu „Üksteist peab hoidma ning koos lastekooriga esitati J.Trumpi laul „Hoolimise laul". Siis aga tuli üllatuslik lisalugu - vilistlaskoor Triin Makuhhini juhendamisel kinkisid õpetaja Juule Laurendile laulu, mida esitati koos viiuldajatega, väga südamlik moment kontserdi lõpetuseks.

Loksa Elu

Loksa Linnavalitsus tänab kõiki kontserdil esinenuid ja nende juhendajaid. Aitäh, kogu südamest! Samuti suur tänu kõikidel, kes aitasid kaasa Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulikule tähistamisele Loksal.

Hilleri Treisalt
abilinnapea

Helle Lootsmann
SA Loksa Kultuur juhatuse esimees