Luunja Lasteaed Midrimaa sai uue aia ja parkla


Luunja Lasteaed Midrimaa sai uue aia ja parkla
Midrimaa õueala on nüüd senisest suurem. Foto: Luunja VallavalitsusKodu Uudised

Vallavalitsuse tellimusel valmis Luunja Lasteaia Midrimaa õuea­la tervikprojekt, mis hõlmab laste mängurajatisi, haljastust, käiguteid, piirdeid, parkimist jm. Töid on kavas teostada etappide kaupa, vastavalt rahalistele võimalustele.

Tänavu viidi ellu I etapp, mille tule­musena kogu õueala (sh esikülg) sai uue piirde, samuti rajati täiendavad parkimisvõimalused lasteaia ette, millega lahendati lasteaia laiendami­sega seoses tekkinud parkimiskohta­de kitsikus. Tööde kaigus rajati üle 200 m metallist piirdeaeda koos 5 vä­ravaga, samuti 30 m ulatuses puidust müratõkkeseina. Ühtlasi laiendati ka õueala tarritooriumi kõrvaloleva vaba maa arvel.

Etapi maksumuseks on 27 282 EUR, millest 17 282 eurot kaeti vallaeelar­vest, 10 000 on valla taotluse alusel eraldatud investeeringutoetusena riigieelarvest regionaalministri valit­semisalast.

Tööd teostas madalaima hinnapak­kumise teinud OÜ Rehe Ehitus. Tööd lõpetati septembri alguseks.