Mida siis nüüd teha…


Mida siis nüüd teha…
Räpina Aianduskooli õpetaja Ulvi Mustmaa koolitusel lahendasime loengu kuulamisele lisaks huvitavaid praktilisi ülesandeid. Foto: Vastse-Kuuste raamatukoguMeie Vald

... Kui elame avatud majanduse tingimustes, st elu ei määra enam üldse see, mis sinu õuel toimub. Kui eluaegseid töökohavalikuid enam pole. Kui on muutunud kriteeriumid, millega mõõdetakse kompetentsust ...

Mida muud kui kogu aeg midagi õppida: end kohandama ja arendama, ise valima ja vastutama, ise ennast juhtima ehk karjääri planeerima.

Räpina Aianduskooli poolt Vastse-Kuuste raamatukogus korraldatud 48-tunnise karjääriplaneerimise kursusel osalenud said selles valdkonnas palju hindamatuid teadmisi ning kursuse edukalt lõpetanutel on teadmiste omandamise kohta tunnistusedki taskus. Osalejad tänavad korraldajaid ja õpetajaid Eda Grossi, Irmen Nagelmaad, Toivo Niibergi, Eha Raavi ja Ulvi Mustmaad huvitava ja kasuliku koolituse eest!