Mis on edu võti?


Mis on edu võti?
Meie Kodu

Iga inimese elus on sihid, milleni ta küündida tahab. Eesmärke on nii suuri kui ka väiksemaid, mõned neist on reaalsemad kui teised, ometi on igaühe jaoks kõige olulisemad just tema isiklikud ambitsioonid. Mõni inimene teeb enda soovide saavutamiseks ränkrasket tööd, samas kui mõni jääb neist vaid fantaseerima, leidmata endas piisavalt tahtejõudu. Üldistavalt võib öelda, et inimesed jagunevad kaheks - unistajad ja tegijad.

Tänapäevane ühiskond on kujunenud selliseks, et võib väita: sotsiaalsete normide põhjal on paika pandud mall, mille järgimine teeb edukaks ja aktsepteerituks. Ideaalis kulgeb elu mööda kõverusteta telge: haridus, karjäär, perekond, õnnelik vanaduspõlv. Sellist mudelit järgivad inimesed on enamasti oma elukäigu mõttes valmis planeerinud ning iga järgnev pingutus tundub loogilise jätkuna eelmisele.

Kuna edukuse mõõdupuuks on enamasti just materiaalne varandus - erinevalt vaimsetest väärtustest on see silmaga nähtav ja käega katsutav -, juhtub tihti, et saavutamisest saab omamoodi sõltuvus. Ikka püütakse suurema ja kallima vara poole ning ühel hetkel võib selguda, et endale seatud eesmärk on ammu ületatud puhtalt hasardi tõttu. Tihti kulutatakse raha, mida reaalselt ei omata, asjadele, mida ei vajata, et avaldada muljet inimestele, kes tegelikult tähtsust ei oma.

Leidub ka inimesi, kes pole oma rahakoti orjad ning rahulduvad sootuks teistsuguste saavutusega. Kuulus inglise muusik John Lennon on rääkinud loo sellest, kuidas ta noorena emalt õppis, et kõige tähtsam elus on õnn. Koolis paluti poisil kirjutada, kelleks ta suurena saada tahab. Lennon kirjutas paberile vaid ühe sõna ? õnnelikuks. Kui poisile selle peale öeldi, et ta ei mõistnud antud ülesannet, vastas ta: "Teie ei mõista elu." Igaühel on rahulolu saavutamiseks oma eesmärgid, mis kahjuks vahel ühiskonna seatud raamidesse ei mahu ning seega imetlust ei pälvi, kuigi tihti on just silmale nähtamatud saavutused suurim võit iseenda üle.

Öeldakse, et tahtejõuga on võimalik saavutada pea kõike. Suurt rolli mängivad lisaks unistustele ka eeldused ja võimalused. Kui väikelaps unistab näitlejaks saamisest, on suur erinevus, kas ta elab arenenud Euroopa riigis või Aafrika mandril. Imelisi edulugusid esineb kõikjal, kuid nende saavutamine pelgalt tahtejõu najal on võimetekohane väga vähestele.

Seega peavad paljud leppima faktiga, et nende sihid jäävad haardeulatusest välja. Siiski on praegune ühiskond soosivam kui näiteks sajand tagasi. Tänapäeval ei nulli võimalusi edukas olla sellised aspektid, nagu nahavärv ja sugu. Sajand tagasi oleks olnud mõeldamatu, et naine on enamat kui ema ja koduperenaine või lausa tööl mõnel juhtival kohal. Tänapäeval on võrdõiguslikkus väga aktuaalne teema ning sellele tähelepanu juhtimine on ühtlustanud kõikide ühiskonnagruppide võimalusi. Seega võib väita, et mida arenenum ja tolerantsem on ühiskond, seda rohkem on inimestel eeldusi ja võimalusi.

Lisaks isiklikele omavad suurt tähtsust ka ühised eesmärgid. Mait Metsanurga romaanis "Tuli tuha all" kirjeldatakse eesti talurahva rasket võitlust vabaduse ja iseseisvuse eest. Raamat kirjeldab, kuidas vahel tuleb üksikisikul end üldise hüvangu nimel ohverdada. Sellist isetust kohtab harva, ometi on just see iseloomuomadus meeskonnatöös üks olulisemaid. Kahjuks kipub oma eesmärkide saavutamine toimuma pigem põhimõttel, et omakasu nimel ollakse valmis minema üle laipade.

Iga inimese elus on unistusi, kuid nende täitumine ei tohiks saada kinnisideeks.

Pigem võiks neid võtta meeldivate auhindadena oma saavutuste eest. Alati pole oluline ka ümbritsevate arvamus või hinnangud - tuleb keskenduda just sellele, mida oluliseks peetakse, laskmata end rajalt kõrvale kallutada, sest elu on liiga lühike selleks, et seda kellelegi teisele elada. Iga uus päev loob uusi võimalusi, mida tuleks maksimaalselt enda hüvanguks ära kasutada. Edu võtmeks on anda endast igal hetkel kõik, et jõuda oma unistusteni.