Narva läks naabritele kosja


Narva linn
Narva linnFoto: Rauno Volmar

Narva linn tegi ettepaneku ühinemisläbirääkimisi alustada Narva-Jõesuu linnale ja Vaivara vallale, kellest viimase otsustada jääb, kas idaregiooni omavalitsused heidavad ühte või ei.

60 000 elanikuga Narva linn, kes plaanitava haldusreformi seaduseelnõu kohaselt ei peaks ühegi naabriga liituma, tegi ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks oma piirinaabrile Vaivara vallale ja Narva-Jõesuu linnale. “Meie hinnangul on selline ühinemine mõistlik samm, mille tulemusel sünniks jätkusuutlik ja arenguvõimeline omavalitsus,” põhjendas Narva linnapea Tarmo Tammiste tehtud ettepanekut.

Ühendaks idaregiooni

“Minu hinnangul ei anna tulemust need liitmised, kus ühendatakse viis tuhande elanikuga valda. Liituma peab nii, et tekiksid sünergia ja võimalus asju parandada,” arvas Tammiste, et sellisest ühendusest oleks just väiksematel palju võita, kuna Narva võimalused Euroopa Liidu tõukevahendite kasutamiseks ja taristu arendamiseks on palju suuremad. “Selge, et ettepanek pole ajendatud soovist kasvatada teiste arvelt elanike arvu ja tulubaasi − oleme teistega võrreldes lihtsalt nii suured,” lisas ta.

Ka ühiseid kokkupuutepunkte on kolmel omavalitsusel küll: Narva-Jõesuu on puhkepiirkond, mida kasutavad ka Narva inimesed, Vaivara vallas on Narva inimeste suvilad, mis asuvad küll valla territooriumil, kuid kuuluvad osaliselt linnale. Peale selle asuvad vallas elektrijaamad. “Ja muidugi veel teedevõrk,” tõi Tammiste näiteid.

Loe edasi Põhjarannikust.