Orajõe külal oli tegus aasta


Orajõe külal oli tegus aasta
Foto: Ilmar Saabas

Mammaste tee, Ora jõe, Tartu-Petseri raudtee ja Põlva linna piiri vahelisel alal ürgorus, millest voolab läbi Ora jõgi, paikneb Põlva valla väikseim tiheasustusega küla - Orajõe küla. Külast linna on ainult kolm kilomeetrit.

Kaunis ürgorg oma mitmekesiste ja küllaldast eraldatust pakkuvate tasapindadega sai 1970. aastatel määravaks individuaalelamute ehitamisel Taevaskoja kolhoosis. Tänaseks on külas 24 suitsu umbes 60 elanikuga.

Külas asub Mammaste tervisespordikeskus, kust saavad alguse suusa- ja matkarajad ning mida kasutavad aktiivselt nii tervisespordi harrastajad kui ka võistlussportlased.

Orajõe küla ja linna piirile on ehitatud jäätmejaam ja Põlva reoveepuhasti, mis levitab üsna tihti ebameeldivat lehka. Meil on olemas tulevikuvisioon ja plaanid, kavatsema jätkata kaasarääkimist nii oma kodukandis kui valla tasandil.

Möödunud sügisel valmis Orajõe küla arengukava, mis seab meile selge sihi silme ette, mille poole püüelda. Külaelanike osavõtul toimusid arengukava koostamiseks mitmed arutelud, kus püstitati esmased ja kaugemad eesmärgid ning kavandati nende saavutamiseks rahalised vahendid.

Külaelu areng saab toimuda ja jätkuda aktiivsete külaelanike eestvedamisel ning koostööl. Oleme algatanud mitmeid traditsioone, millega inimesed on rõõmuga kaasa tulnud ja mida kindlasti jätkame. Esimeseks ühisürituseks oli vaatamata vihmasele ilmale jaanituli tiigi ääres. Ja nõnda realiseeruski üks eesmärkidest - leida külaplats ühisürituste korraldamiseks. Nüüd on kavas tiigiäärne ala maaomanike lahkel loal välja arendada.

Tänavu paigaldasime küla teedele nimesildid (Orajõe, Jõekalda, Tiigi, Toominga. Kasetuka) ja ajakohastasime liiklusmärgid, mida aitas rahastada vallavalitsus külaarengu toetusest.

Murelaps on meile küla läbiv Orajõe tee. Tee on kohati kehva kattega ja kitsas ning suure koormuse tõttu muutub kiiresti ebatasaseks. Kui vihma sajab on olukord hullem, sest augud lähevad siis veel sügavamaks. Palavusega on külaelanikele probleemiks aga tolm. Ohutu liiklemise tagamiseks vaja Orajõe teele kõvakatet ning jalakäijatele kergliiklusteed.

Meie külast võiks saada üks ilusamaid kohti - ilusad metsad, kaunis loodus, kenad inimesed. Meile meeldib siinne rahu ja loodus ning ühtehoidvad inimesed, kes väärtustavad oma kodu ja selle ümbrust.

Eelkõige on oluline tahe midagi ära teha.

Usume, et ühtse kogukonna tunnet aitab luua ka suhtlus ja koostöö teiste küladega. Meelelahutusliku poole pealt on ühendavaks lüliks kindlasti Põlva valla külade päev.