Otepää Vallavalitsuses


Kinnitati huvitatud isiku Toomas Uibo taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Arula külas asuvale Palumetsa kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

 • Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22.12.2010 korralduse nr 2-4-614 „Õuna 14 katastriüksuse jagamine ja kinnistule nime andmine“ punkti nr 1.
 • Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus ühel vallakodanikul.
 • Määrati MTÜle Oti Spordiklubi Zahkna Team toetus 600 eurot seoses Otepää valla kahe noorsportlase lähetamisega Nove Mestos toimuvatele juuniorite MMvõistlustele laskesuusatamises.
 • Määrati MTÜle Oti Spordiklubi toetus 190 eurot Otepää valla XII võrkpalli karikavõistluste korraldamiseks.
 • Määrati MTÜle Võimlemisklubi „Rütmika“ Võimlemiskool toetus 380 eurot Valgamaa lahtiste MV ilu- ja rühmvõimlemises korraldamiseks.
 • Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule.
 • Määrati matusetoetus kuuele vallakodanikule.
 • Anti nõusolek Võru Spordikoolile viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil noorsuusatajate laager.
 • Kinnitati puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotlemise vorm.
 • Algatati lihtsustatud korras Otepää linnas Palupera tee 45 kinnistu detailplaneering.
 • Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogust tagasi nõukogu liige Jaanus Raidal.
 • Anti nõusolek Spordiklubile Do viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil suvelaager.
 • Anti nõusolek Võimlemisklubi „Rütmika“ Võimlemiskoolile viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil õppetreeringkogunemine.
 • Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks Metsatervenduse OÜ ja OÜ Sport 200 International taotlus.
 • Väljastati kasutusluba OÜle Landstone konverentsihoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald Nüpli küla Kolga Puhkebaasi maaüksus.
 • Algatati Päikese-Tuule detailplaneering Otepää vallas Pühajärve külas.
 • Anti MTÜ Koos Kalale luba korraldada Pühajärve jääl ja rannas avalik üritus Pühajärve kalapidu Kuldkala 2011.
 • Kinnitati SA Tartu Kiirabi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas, Tartu mnt 1b asuvale kinnistule Otepää kiirabijaama ehitusprojekti koostamiseks.