Paldiskis tähistati allveelaevnike päeva

 (1)
Paldiskis tähistati allveelaevnike päeva
Foto: Andres Putting

19. märtsil tähistatakse olulist pidupäeva - allveelaevnike päeva.

Kui sõja-merelaevastiku päev ühendab kõiki sõjamereväelasi, siis allveelaevnike päev on esile tõstetud eraldi tähtpäevana, sest teenistus allveelaeval erineb teenis­tusest laeval. Allveelaeva ekipaaž ei ole lihtsalt kollektiiv, see on ühtne perekond.

17. märtsil kogunesid meie linna all­veelaevnikud, nende abikaasad ja lesed Põhjasadama klubisse, et seda päeva pi­dulikus õhkkonnas tähistada. Kutsutute seas oli ka külalisi Tallinnast - teenelised allveelaevnikud, kes on pühendanud palju aastaid oma elust teenistusele aatomiallveelaevastikus, näiteks aa­tomiallveelaeva komandör, sõja-me­relaevastiku allveejõudude etteval­mistamise õppekeskuse ülema ase­täitja, esimese järgu kapten Gurgen Simonjan ja Vaikse ookeani laevas­tiku projekti 675 aatomiallveelaeva komandör, taktika kateedri vanem­õpetaja, esimese järgu kapten Artjom Donakonjan. Samuti osales pidulikul üritusel Pal­diski linnapea Stanislav Tšerepanov abikaasa ja pojaga, Põhjasadama (Pal­diski Sadamate ASi) tegevdirektor Gennadi Gretško ja Paldiski Linnava­litsuse avalike suhete spetsialist Elena Villmann.

Pidulik üritus algas Paldiski Vene gümnaasiumi õpilaste esinemisega, mille olid koos lastega ette valmista­nud gümnaasiumi õpetajad Valentina Volkova ja Svetlana Vesselova. Lapsed jutustasid allveelaevastiku ajaloost, näidates jutu piltlikustamiseks temaa­tilisi slaide. Kõlasid allveelaevnike­le pühendatud laulud ja luuletused.

Suur tänu teile, lapsed ning ka teile, austatud õpetajad, toreda etteaste eest! Te rõõmustasite allveelaevnikke südamepõhjani! Õnnitlussõnadega esines sõjaväepensio­näride liidu juhatuse esimees, teise järgu kapten Valeri Rõtškov. Seejärel esines esimese järgu kapten Gurgen Simonjan, kes samuti õnnitles kõiki kokkutulnuid allveelaevnike päeva puhul ning andis Gennadi Gretškole üle meene edastami­seks Põhjasadama juhile Aleksei Tšuletsi­le - ankru ehk usaldusväärsuse ja vanku­matuse sümboli.

Õnnitluskõnega esines ka linnapea Sta­nislav Tšerepanov. Ta õnnitles allveelaev­nikke nende pidupäeva puhul ning soovis kõigile kohaletulnuile tugevat tervist ja pikka iga. Sõjaväepensionäride liidu esimehe ase­täitja Viktor Burmistrov kinkis liidu ni­mel Paldiski linnapeale mälestuseks pildi aatomiallveelaevast 675, millel Viktor 12 aastat teenis.

Õhtujuht Valentina Kossaia lausus kohal­viibijate aadressil hulga sooje sõnu, tõs­tes esile allveelaeva 613 komandöri, teise järgu kaptenit Vladimir Fomitševit, Б 4-5 komandöri, vanemmehaanikut, teise järgu kaptenit Grigori Dorožkot, esime­se järgu kaptenit Leonid Rudenkot, teise järgu kaptenit Valeri Rõtškovi, elektrikute meeskonna vanemat Viktor Manturovi ning Aleksandr Zamaškot, Pavel Tsalkot, Aleksandr Šumihhinit ja paljusid teisi, märkides eriliselt ära Andrei Terentjevi, kes astus laevastikku 18-aastase poisikesena ja tähistas hiljuti oma 83. sünnipäeva.

Hoolimata soliidsest east on ta jäänud hingelt nooreks. Andrei Terentjev luges ette hulga luuletusi, mis on pühendatud merele ja kaldal ootavatele naistele. Allveelaevnikud mälestasid ka neid, keda ei ole enam meiega. Püha kol­manda toosti lausus mitšman Alek­sandr Šumihhin. Kõik kohalviibijad austasid lahkunute mälestust vaiku­seminutiga.

Oli hulgaliselt sõnavõtte, milles mee­nutati möödunud sõjaretki. Toredaks üllatuseks oli Põhjasadama juhilt Aleksei Tšuletsilt saabunud õnnitlus. Gennadi Gretško ja Jelena Villmann andsid Aleksei Tšuletsi ni­mel kõigile allveelaevnikele ja nende leskedele üle lilled ja rahalised kingi­tused. Õhtujuht rõhutas, et nagu kõi­gil eelnevail aastail, sai seegi pidulik üritus teoks Aleksei Tšuletsi isikliku rahalise toega. Kuna Aleksei Tšulets ise üritusel osaleda ei saanud, palu­sime Gennadi Gretškol teda meie poolt tänada ning soovida talle head tervist, edu ja õnne. Aplausi saatel lausuti tänusõnad ka Paldiski linnavalitsuse avalike suhete spetsialistile Elena Villmannile, kes on vastutanud nii selle kui ka paljude varasemate pidulike ürituste korral­damise eest.