Peetri alevikku ehitatakse keskväljak ja puhkeala


Peetri alevikku ehitatakse keskväljak ja puhkeala
Foto: Ilmar Saabas

Igal linnalisel asustusel peab olema oma keskus, kus on kättesaadavad kõige elementaarsemad teenused. Selle nimel, et Peetri alevik saaks lähiaastatel omale puuduoleva keskuse, on teinud kümned inimesed juba pikka aega tööd. Rae vallavalitsuses on valminud projekt, mis näeb ette ligi 4,9 hektari suuruse puhke- ja tegevusala loomist.

Peetri alevik saab omale moodsa lava ja istumisala, oma kindel koht on planeeritud noortekeskusele ja perearstipunktile. Kuna Peetri alevikus elab juba üle 4000 inimese ja paljud elanikud on noored pered, on noortekeskuse rajamine vägagi oluline.

Tulevast puhkeala, mis hakkab asuma Niinesaare tee ja Suurekivi tee vahelisel alal, kaunistab projekti järgi imeilus veesilm. Puhkealale on planeeritud mitmeid laste mängualasid, jalutusradu ja istumiskohti.

Puhkeala valmib kava kohaselt aastatel 2014 -2015 ja läheb maksma ligi 1,1 miljonit eurot.

Käesoleval aastal hakatakse laiendama Peetri lasteaed-põhikooli. Lasteaeda on plaanis suurendada 240 lasteaiakoha võrra. Peetri põhikooli osa saab ruumid kolmandale paralleelile ning suurema pinna huvitegevuse ja raamatukogu jaoks.