Rosmal jätkub Vanemate Kool


Rosmal jätkub Vanemate Kool
Lasteaia Täheke lapsed, nende vanemad ja kasvatajad 2008. aasta lõpumatkal. Foto: Rosma Haridusseltsi kogud

MTÜ Rosma Haridusselts alustab Vanemate Kooli neljandat õppeaastat, mille fookuses on sel hooajal looduse aastaringiga seotud pühad ja lapsevanemate oma initsiatiiv ehk „lapsevanemalt lapsevanemale".

Inimene elab ja tegutseb kooskõlas maailma ja loodusrütmidega. Pööripäevad annavad aastaringile rütmi, toimub valguse kvaliteedi muutus. Üleminekul ühest seisundist teise on alati arenguvõimalus. Mida kõnelevad meile aastaringipühad, mis on tänapäeval pühade mõte, kuidas leida nende tähistamisest jõudu ning kuidas seda kõike vahendada lastele?

Lapsevanemate initsiatiiv sündis kooli ja lasteaia visioonipäeval ning seisneb selles, et lapsevanemad ise tutvustavad üksteisele omi töid ja tegemisi, hobisid, reise või muidu huvitavaid ettevõtmisi.

Neljanda õppeaasta esimese poolaasta tunnid on 21. septembril, 19. oktoobril, 2. ja 30. novembril.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal asuvad Põlva külje all 20. sajandi kooliuuendaja Johannes Käisi sünnipaigas. Haridusuuenduslike impulsside hoidmine ja levitamine Kagu-Eestis on üks kooli missioone. Kool on 21 aastane põhiharidust andev waldorfkool. Vanemate kool sai alguse kolm aastat tagasi vanemate enda küsimustest lapse arengu ja waldorfpedagoogika kohta.

Kolmapäeval, 21. septembril kell 18-20.30 toimuva tunni sisustavad ühised mängud Külli Volmeri juhendamisel ning Heli Kudu ettekanne sügisesest Miikaeli-ajast ja selle tähendusest inimeseks olemisele.  Retsitatsiooni "Püha Miikaeli mõõk", mida 29. septembri õhtusel etendusel „Miikaeli võitlus Draakoniga" kooli õuel kaasa lugeda, tutvustavad Riina Velmet ja Külli Volmer.  

Vanemate Kool on avatud kõigile lapsevanematele ja huvilistele, kellel on küsimusi lapse kasvamise toetamise ja waldorfpedagoogika kohta. Soovituslik annetus koolitunniks 3-5 eurot.

Konkreetse päeva infot vaata jooksvalt kodulehelt www.rosma.edu.ee.  Küsimustele vastavad Külli Volmer (5302 2793) ja Heli Kudu (522 4639)

Allikas: Rosma Haridusselts