Soodlas algatatakse riigi esimene eriplaneering

 (8)
Paldiski, Rahuvalveoperatsioonide Keskus
Foto: Toomas Volmer

Kaitseministeerium teatas tänavu kevadel, et soovib soomusmanöövervõime arendamiseks ja liitlaste väljaõppe korraldamiseks rajada Soodlasse uue harjutusvälja. Selleks on plaanis algatada Eesti esimene riigi eriplaneering, mida võimaldab 1. juulist kehtima hakanud planeerimisseadus.

Võrreldes kevadega on toimunud kaks olulist asja: vabariigi valitsus otsustas juulis, et Kuusalu ja Anija valda Soodlasse luuakse uus harjutusväli, ning augustis, et keskpolügooni ümbritsevat riigimetsa saab kasutada sõjaliseks väljaõppeks. Mis tähendab seda, et keskpolügooni ümbritsevat metsa kasutatakse lahinglaskmiste ohualana ja seetõttu saab ala õppuste ajaks kõrvalistele isikutele sulgeda. Need kaks otsust andsid kaitseministeeriumile võimaluse anda harjutusväljade arendamisele ametlik käigu, selgitas Harju Elule kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonna keskkonna ja planeerimise nõunik Heddy Klasen. „Näiteks on meil nüüd alus alal asuvate kinnistute omanikega maade kasutamise osas läbirääkimisi pidada, ostu-müügi lepinguid sõlmida, algatada ala planeerimise ja kavandatava tegevuse keskkonnamõjude hindamise protsess,“ tõi ta näite.

Harjutusala loomiseks algatatakse Eesti esimene riigi eriplaneering. Tänavu 1. juulist kehtima hakanud uues planeerimisseaduses on riigi eriplaneering planeeringuliik, millega otsustatakse riiklikes või rahvusvahelistes huvides olevate suurobjektide rajamise üle. Riigi eriplaneeringuga tegeleb reeglina siseministeerium.

Loe edasi Harju Elust.